Campaign

“ช้อปดีมีคืน 2566” ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท*

3 January 2023

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เฉพาะสินค้าที่ซื้อและชำระเงินสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา รายละเอียดดังนี้ :

(1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร 

(2) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทที่เหลือ จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น 

**ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน ISYOUU Online Store : https://isyouu.com ต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมที่อยู่ตามบัตรประชาชนใน Billing Address หน้าชำระเงิน ดูขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกสินค้าเข้าตระกร้าสินค้า
 2. เข้าสู่หน้าตระกร้าสินค้า กด “Proceed To Checkout”
 3. กรอกข้อมูล “ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน / Billing Details” (ที่อยู่ที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษี ตามบัตรประชาชน)
 4. **หากต้องการจัดส่งที่อยู่อื่น กดที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มเครื่องหมาย “Ship To A Different Address / จัดส่งที่อยู่อื่น” กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
 5. ในช่อง “Order Notes” กรุณากรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 6. เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน
 7. กด ที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 8. กด “Place Order / สั่งซื้อสินค้า”
 9. เข้าสู่หน้า “Order Received” การสั่งซื้อสำเร็จ

หมายเหตุ :

 • กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน
  • ชื่อ นามสกุล ของผู้ต้องการใบกำกับภาษี
  • เลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • อีเมล เบอร์โทรศัพท์
 • ใบกำกับภาษีออกได้เฉพาะในวันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเสร็จแล้วเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า Line OA : @isyouu
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
preloader