Update

‘ช้อปดีมีคืน’ เมื่อช้อปผ่านเว็ปไซต์ ISYOUU วันนี้ – 15 ก.พ.65

7 January 2022

ช้อปดีมีคืน” 2565 (เฉพาะสินค้าที่ซื้อและชำระเงินสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 00.01 น. – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.)

ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบง่ายๆ เพียงแจ้งรายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน :
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ที่อยู่
3. เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ :

ช่องทางที่ 1 : ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน ISYOUU Online Store : https://isyouu.com ต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมที่อยู่ตามบัตรประชาชนใน Billing Address หน้าชำระเงิน ดูขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกสินค้าเข้าตระกร้าสินค้า
  2. เข้าสู่หน้าตระกร้าสินค้า กด “Proceed To Checkout”
  3. กรอกข้อมูล “ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน / Billing Details” (ที่อยู่ที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษี ตามบัตรประชาชน)
  4. **หากต้องการจัดส่งที่อยู่อื่น กดที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มเครื่องหมาย “Ship To A Different Address / จัดส่งที่อยู่อื่น” กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  5. ในช่อง “Order Notes” กรุณากรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
  1. เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน
  2. กด ที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  3. กด “Place Order / สั่งซื้อสินค้า”
  4. เข้าสู่หน้า “Order Received” การสั่งซื้อสำเร็จ

ช่องทางที่ 2. ทาง Line OA : @isyouu
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ติอต่อเราทาง Line OA แจ้งรายละเอียดตามหน้าบัตรประชาชน และเลขคำสั่งซื้อสินค้า

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ณ วันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
preloader